สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

Address

ที่อยู่ 70 หมู่ 4 ต.หนองบัว อ.เมือง จ.กาญจนบุรี รหัสไปรษณีย์ 71190

Phone

034-534059-60 ต่อ 650 | โทรสาร.034-534057

Email

เว็บไซต์ http://aritnetwork.kru.ac.th/ | อีเมลล์ : acit@kru.ac.th

กรอกประเด็นคำถามที่ท่านส่งสัย

หากท่านมีข้อส่งใส กรุณากรอกข้อความด้านล่างแล้วส่งมาถึงสำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เราจะรีบดำเนินการช่วยเหลือให้ท่านทันที