• โรงเรียนวัดศรีอุปลาราม

  เลขที่ 19 หมู่ 3 ต.หนองบัว อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

 • โรงเรียนวัดท่ากระทุ่ม

  หมู่ 1 ต.แสนตอ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี

 • โรงเรียนบ้านหัวนา

  หมู่ 10 ต.บ้านใต้ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000

 • โรงเรียนไทยรัฐวิทยา103 (บ้านหนองผู้เฒ่า)

  หมู่ 2 ต.ด่านมะขามเตี้ย อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี 71260

 • โรงเรียนบ้านอู่ล่อง

  หมู่ 4 ต.ท่าขนุน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี 71180

 • โรงเรียนบ้านพุเลียบ

  หมู่ 5 ต.หนองบัว อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71190

 • โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม

  หมู่ 2 ต.หนองกุ่ม อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 71160

 • โรงเรียนพังตรุราษร์รังสรรค์

  หมู่ 1 ต.พังตรุ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี

 • โรงเรียนบ้านพุประดุ่

  หมู่ 7 ต.หนองบัว อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71190

 • โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย

  หมู่ 4 ต.รั้วใหญ่ อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000

 • โรงเรียนวิสุทรธรังษี

  เลขที่ 32 ถ.แสงชูโต ต.ท่าล้อ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71000

 • โรงเรียนอนุบาลพนมทวน (วัดรางหวาย)

  หมู่ 2 ต.รางหวาย อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 71170

 • โรงเรียนบ้านนาสวน

  หมู่ 1 ต.นาสวน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี 71250

 • โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5

  หมู่ 1 ต.บางตาเถร อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี 72110

 • โรงเรียนอนุบาลด่านมะขามเตี้ย

  หมู่ 1 ต.ด่านมะขามเตี้ย อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี

 • โรงเรียนหนองบ้านเก่าสามัคคี

  หมู่ที่ 7 ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

 • โรงเรียนเทศบาล1 (วัดเทวสังฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภ์

  เลขที่ 12 ถ.เจ้าขุนเณร ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

 • โรงเรียนบ้านหนองโสน

  เลขที่ 11 หมู่ 1 ต.หนองโสน อ.เลาขวัญ 71210

 • โรงเรียนบ้านไร่

  หมู่ที่ 6 ตำบล ห้วยเขย่ง อำเภอทองผาภูมิ กาญจนบุรี

 • โรงเรียนบ้านจันเดย์

  หมู่ที่ 3 ต.ท่าขนุน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี

 • โรงเรียนวัดหนองบัว

  หมู่ที่ 11 เลขที่ 28 ต.กลอนโด อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี

 • โรงเรียนบ้านหนองสองตอน

  หมู่ที่ 4 ต.แก่งเสี้ยน อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี

 • โรงเรียนบ้านหนองบัว

  หมู่ที่ 4 ต.หนองบัว อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

 • โรงเรียนวัดพุน้ำร้อนรัตนคีรี(อบต.บ้านเก่า1)

  ต.บ้านเก่า อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

 • โรงเรียนวัดพระเเท่นดงรัง

  หมู่ที่ 10 ต.พระแท่น อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี

 • โรงเรียนราชประชานุเคราะห์45

  เลขที่ 8/19 หมู่ 8 ต.พนมทวน อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี

 • โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก

  หมู่ที่ 1 ต.บ่อพลอย อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี

 • โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม

  เลขที่ 144 ต.ท่ามะกา อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี

 • โรงเรียนวัดแก้ว

  หมู่ที่ 2 ต.ทับตีเหล็ก อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี