กิจกรรมสวดมนต์วันสุดสัปดาห์ 

โรงเรียนบ้านจันเดย์ ได้เห็นความสำคัญของศาสนา  โดยเน้นให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ประพฤติ ปฏิบัติ ตามหลักคำสอนของศาสนา มีความเป็นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบ มีความรู้พื้นฐาน  ทางเศรษฐกิจ รายรับ-รายจ่ายของครอบครัว การเป็นผู้ผลิต ผู้บริโภคและรู้จักการออมขั้นต้น โรงเรียนจึงต้องจัดการเรียน  การสอนเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาเจตคติของผู้เรียนเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมาย และเพื่อให้ผู้เรียนสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข จึงได้มีกิจกรรมสวดมนต์สุดสัปดาห์


ภาพกิจกรรม

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *