การเตรียมความพร้อมในการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จากการที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันอังคารที่ 7 เมษายน 2563 มีมติรับทราบการเลื่อนเปิดเทอมจากวันที่ 16 พฤษภาคม เป็นวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เข้าใจดีถึงความกังวลและข้อสงสัยของทุกท่านต่อการเลื่อนเปิดเทอมและการจัดการเรียนการสอน ที่อาจส่งผลกระทบในหลายด้าน ทั้งต่อตัวเด็ก ผู้ปกครอง ไปจนถึงครูและโรงเรียน เพราะภายใต้สถานการณ์โควิด-19 ที่ไม่มีใครเคยพบเจอมาก่อนจึงจำเป็นต้องวางแนวทางการจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์วิกฤตโควิด-19 ในทุกระดับชั้นและทุกประเภท ทั้งการศึกษาขั้นพื้นฐาน อาชีวศึกษา การศึกษาเอกชน การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย การศึกษาสำหรับผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส รวมทั้งการเตรียมความพร้อมทักษะที่สำคัญในช่วงปิดเทอมให้แก่ผู้เรียน

  • ผู้ปกครองหลายท่าน วิตก กังวล เพราะที่บ้านไม่มีเน็ตบ้าง ไม่มี TV บ้าง ไม่มี computer บ้าง และที่สำคัญ ไม่มีเวลาอยู่ดูแลลูกได้ กลัวลูกจะเรียนไม่ทัน จะสอบตก สารพัดที่กังวล อยากบอกว่าอย่าเครียด “อย่ากังวลนะครับ ทำเท่าที่ทำได้ การเรียนรู้มีหลายวิธีครับ” เมื่อเปิดเทอม นักเรียนทุกคนจะได้เรียนกับคุณครูตามที่หลักสูตรกำหนดอย่างครบถ้วนอยู่แล้ว ขอให้ผู้ปกครองคลายความวิตก กังวล ได้ครับ เราพร้อมที่จะสนับสนุน ดูแลบุตรหลานของท่านอย่างเต็มกำลัง ขอให้เชื่อมั่นในความตั้งใจของคณะครูครับ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *