เอกสารกำหนดการ 

การประชุมเชิงปฏิบัติการ

” พัฒนาศักยภาพของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  โรงเรียนบ้านจันเดย์   เพื่อการเดินทางสู่ความเข้มแข็งด้วย Growth Mindset และPLC คุณภาพ “

         เมื่อวันที่ 11-12 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมาคณะครูและบุคคลากร โรงเรียนบ้านจันเดย์ ได้ร่วมเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ PLC ได้ทั้งความรู้ ความสนุกสนาน และพร้อมในการจะนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการทำงานของตัวเอง ต้องขอขอบคุณะคณะครูและบุคลากร ผู้ประสานงานงานของโรงเรียนบ้านจันดย์ทุกท่าาน ที่ให้ความร่วมมือ ตลอดจนผู้บริหารของโรงเรียนบ้านจันเดย์ที่ให้การสนับสนุนและผลักดันให้เกิดการนำความรู้ไปใช้ในการจักการเรียนการสอนของโรงเรียน


ภายในโครงการ ประกอบไปด้วย

  • กิจกรรมหอคอยมาร์ชแมลโลว์ The Marshmallow Challenge
  • กิจกรรมการพัฒนากรอบความคิด Growth Mindset
  • กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นำเสนอข้อมูล 
  • กิจกรรมวิเคราะห์แผนการสอน (PLC)
  • กิจกรรม เทคนิคการเป็น Facilitator
    บรรยากาศกิจกรรม 


ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *