อบรมการจัดทำเว็บไซต์ให้กับโรงเรียนเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

วันที่ 21 สิงหาคม 25 […]

อ่านต่อ

งานบริการวิชาการตามคำร้องขอ ณ โรงเรียนบ้านนาสวน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี

สำนักวิทยบริการฯ ได้ […]

อ่านต่อ

การประชุมเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

วันศุกร์ที่ 13 ธันวา […]

อ่านต่อ